وب سایت شاگردان استاد عباس شهریاری سنگسری

بازدید : 8,460
فایلهای تصویری

بشارت
 

شعر : از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری

با صدای : آریا حسن زاده

1396/02/22

دوست دارم

دوست دارم

شعر از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری با آوازی از آقای احمد زخمه

1396/02/11

خلقت اولین نور
 

خلقت اولین نور - تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری

دکلمه شعر خلقت اولین نور از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری با صدای آقای آریا حسن زاده

1396/02/06

نور خدا - از کتاب تجلی عشق

نور خدا - از کتاب تجاب عشق - استاد عباس شهریاری سنگسری

دکلمه شعر نور خدا از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری با صدای آقای آریا حسن زاده

 

1396/02/06

جلسه عرفان نظری - شماره 1

1393/02/05
 

فایلهای تصویری : بشارت
فایلهای تصویری : دوست دارم
فایلهای تصویری : خلقت اولین نور
فایلهای تصویری : نور خدا - از کتاب تجلی عشق
دست نوشته های استاد : قدم هایی که به عشق امام رضا (ع) برداشته می شوند
اشعار استاد : مهدی جان (عج)
دست نوشته های استاد : مناجات
دست نوشته های استاد : ذکر خفی
اشعار استاد : شب تنهایی
اشعار استاد : یا مهدی
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.